นี้คือผลงานและ ตัวอย่างงาน กล่องลูกฟูก จากเรา โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก PAP-BOX

ผลงาน กล่องลูกฟูก จากลุกค้าหลากหลายสินค้า ไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นสินค้าอะไร กล่องลูกฟูกมีความสำคัญกับสินค้าของคุณ

ไม่ว่าจะใช้กล่องลูกฟูกสำหรับจัดส่งสินค้า

ใช้สำหรับจัดส่งสินค้าทาง ปณ.

กล่องลูกฟูกสำหรับส่งให้ลูกค้า ในโอกาสพิเศษ

กล่องลูกฟูกสำหรับตกแต่งงาน งานอีเว้นท์ ต่างๆ

เพราะกล่องลูกฟูก วัตถุดิบ ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

#กล่องกระดาษลูกฟูก #โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก #PAP-BOX

#กล่องฝาชน  #กล่องไดคัท #กล่องไดคัทหูช้าง #กล่องไดคัทฝาเสียบ